fbpx

תרגול זה מסתמך על מאגר הנתונים HR. לתרגולים נוספים בנושאים שונים ניתן להשתמש במדריך ה SQL.

 

1.     מתוך טבלת EMPLOYEESהציגו את שמו הפרטי ומספר מחלקתו של העובד ששם משפחתו הוא
De Haan
.

2.      מתוך טבלת DEPARTMENTS הציגו את כל הנתונים עבור המחלקה ששמה Sales.

3.      מתוך טבלת EMPLOYEES,עבור עובדים אשר מרוויחים מעל 9700, הציגו את שם העובד, שם המשפחה, מספר המחלקה והשכר.

רוצים להמשיך לקרוא ?