fbpx

משתני החלפה הינם משתנים אשר מקבלים ערך שונה בכל הרצת שאילתת SQL.

במקרים בהם נרצה להריץ אותה שאילתה שוב ושוב רק עם שינוי תנאי מסויים לא נאלץ כל פעם לכתוב את כל השאילתה מחדש, אלא רק להכניס בהרצה הבאה ערך שונה.

את משתנה ההחלפה אנו כותבים ע"י הסימן & ושם כלשהו, למשל&name .

 

לדוגמא, נניח שאנו רוצים לראות רשימת עובדים לפי רף שכר מסויים (10000)

SELECT last_name , salary 

FROM employees 

WHERE salary > 10000

אם נרצה שבהרצה הבאה הרף שלנו יגדל ל- 15000, בהרצה השלישית הוא יקטן ל- 5000, בהרצה הרביעית הוא יגדל ל- 9000 וכן הלאה, במקום לכתוב את השאילתה כל פעם מחדש, אנו נוכל לכתוב אותה בצורה הבאה :

SELECT last_name , salary 

FROM employees 

WHERE salary > &sal

עתה, בכל פעם שנריץ את השאילתה, אנו נתבקש להקליד ערך שונה לתוך משתנה ההחלפה.

 

!         משתנה ההחלפה מקבל לתוכו את הערך לפני הרצת השאילתה.

!         במידה ומשתנה ההחלפה שלנו הוא מסוג מחרוזת או תאריך, אנו נכתוב אותו עם גרשיים כפי שהיינו כותבים כל ערך מחרוזתי או תאריכי אחר ‘&name’.