fbpx

תרגול זה מסתמך על מאגר הנתונים HR. לתרגולים נוספים בנושאים שונים ניתן להשתמש במדריך ה SQL.

 

1.   הציגו מתוך טבלת Employees  את שמם הפרטי ושכרם של העובדים אשר מרוויחים יותר מעובד מספר 103.

2.      הציגו מתוך טבלת Departments  את מספר המחלקה ואת שם המחלקה עבור המחלקות שהמיקום שלהן (Location_id) שווה למיקום של מחלקה מספר 90.

3.      הציגו מתוך טבלת Employees  את שם משפחתם ותאריך העסקתם של העובדים אשר הועסקו אחרי עובד מספר 101.

רוצים להמשיך לקרוא ?