עמוד זה מהווה גרסת אונליין לספר SQL מתקדם – טכניקות ויישומים פרקטיים, הכולל 100 בעיות אמיתיות של משתמשים, אתגרים המגיעים מהעבודה היומיומית וטכניקות בהן ניתן לפתור אותם.

בעמוד זה תוכלו למצוא את כל התרגילים המופיעים בספר ולהיות מעודכנים בפתרונות חדשים.

תוכן חינמי
(
)
תוכן למנויים
(
)