fbpx
עמוד זה מהווה גרסת אונליין לספר SQL מתקדם – טכניקות ויישומים פרקטיים, הכולל 100 בעיות אמיתיות של משתמשים, אתגרים המגיעים מהעבודה היומיומית וטכניקות בהן ניתן לפתור אותם.

בעמוד זה תוכלו למצוא את כל התרגילים המופיעים בספר ולהיות מעודכנים בפתרונות חדשים.

המלצה – התרגילים המופיעים בחלק זה די מאתגרים והפתרונות לא תמיד ברורים באופן מיידי. אם ניתוח נתונים מתקדם באמצעות SQL חדש לכם, היינו מציעים להתחיל עם הקורס הבא.

מנויים (100)