פוסט זה מהווה המשך לפוסט הקודם בנושא. בחלק זה נכיר את העבודה הבסיסית עם הפונקציות – regexp_instr, regexp_substr,regexp_replace

regexp_instr

פונקציה זו, הפועלת בצורה דומה לפונקציית ה instr מחזירה מיקום של ביטוי בתוך טקסט.

נייצר טבלת דמו לפי הסינטקס הבא :

RAM > CREATE TABLE names

 2 AS

 3 SELECT rownum AS ID, last_name AS NAME

 4 FROM hr.employees ;

Table created


ונציג את מיקום התו
't' בחמשת העובדים הראשונים

RAM > SELECT name , regexp_instr(name ,'t')

 2 FROM names

 3 WHERE rownum <= 5 ;

NAME           REGEXP_INSTR(NAME,'T')

------------------------- ----------------------

Abel                      0

Ande                      0

Atkinson                    2

Austin                     4

Baer                      0

 

נציג את מיקום התו 'e' בחמשת העובדים הראשונים

RAM >

RAM > SELECT name , regexp_instr(name ,'e')

 2 FROM names

 3 WHERE rownum <= 5 ;

NAME           REGEXP_INSTR(NAME,'E')

------------------------- ----------------------

Abel                      3

Ande                      4

Atkinson                    0

Austin                     0

Baer                      3

נציג את מיקום הרצף 'ae'

RAM >

RAM > SELECT name , regexp_instr(name ,'ae')

 2 FROM names

 3 WHERE rownum <= 5 ;

NAME           REGEXP_INSTR(NAME,'AE')

------------------------- -----------------------

Abel                      0

Ande                      0

Atkinson                    0

Austin                     0

Baer                      2

נשתמש ב '[ ]' כדי להציג את מיקום התווים 'a' או 'e'

RAM >

RAM > SELECT name , regexp_instr(name ,'[ae]')

 2 FROM names

 3 WHERE rownum <= 5 ;

NAME           REGEXP_INSTR(NAME,'[AE]')

------------------------- -------------------------

Abel                       3

Ande                       4

Atkinson                     0

Austin                      0

Baer                       2

נציג שוב את מיקום התווים 'a' או 'e' כך ש

·       בעמודה הראשונה – החיפוש יעשה החל מהתו הראשון

·       בעמודה השניה – החיפוש יעשה החל מהתו הרביעי

RAM >

RAM > SELECT id,

 2   name ,

 3   regexp_instr(name ,'[ae]')  AS COL_1,

 4   regexp_instr(name ,'[ae]',4) AS COL_2

 5 FROM names

 6 WHERE id BETWEEN 10 AND 20 ;

    ID NAME            COL_1 COL_2

---------- ------------------------- ------ ------

    10 Bernstein           2   7

    11 Bissot             0   0

    12 Bloom             0   0

    13 Bull              0   0

    14 Cabrio             2   0

    15 Cambrault           2   6

    16 Cambrault           2   6

    17 Chen              3   0

    18 Chung             0   0

    19 Colmenares           5   5

    20 Davies             2   5

11 rows selected.

נציג שוב את מיקום התווים 'a' או 'e' כך ש

·       בעמודה הראשונה – החיפוש יעשה החל מהתו הראשון

·       בעמודה השניה – החיפוש יעשה החל מהתו הרביעי

·       בעמודה השלישית – החיפוש יעשה החל מהתו הרביעי ויציג את מיקום המופע השני של התווים 'a' או 'e'

RAM >

RAM > SELECT  id,

 2   name ,

 3   regexp_instr(name ,'[ae]')   AS COL_1,

 4   regexp_instr(name ,'[ae]',4)  AS COL_2,

 5   regexp_instr(name ,'[ae]',4,2) AS COL_3

 6 FROM names

 7 WHERE id BETWEEN 10 AND 20 ;

    ID NAME            COL_1 COL_2 COL_3

---------- ------------------------- ------ ------ ------

    10 Bernstein           2   7   0

    11 Bissot             0   0   0

    12 Bloom             0   0   0

    13 Bull              0   0   0

    14 Cabrio             2   0   0

    15 Cambrault           2   6   0

    16 Cambrault           2   6   0

    17 Chen              3   0   0

    18 Chung             0   0   0

    19 Colmenares           5   5   7

    20 Davies             2   5   0

11 rows selected.

נמשיך לפתח את הקוד ונציג שוב את מיקום התווים 'a' או 'e' כך ש

·       בעמודה הראשונה – החיפוש יעשה החל מהתו הראשון

·       בעמודה השניה – החיפוש יעשה החל מהתו הרביעי

·       בעמודה השלישית – החיפוש יעשה החל מהתו הרביעי ויציג את מיקום המופע השני של התווים 'a' או 'e'

·       בעמודה הרביעית – החיפוש יעשה החל מהתו הרביעי ויציג את מיקום המופע השני של התווים 'a' או 'e' (הדיפולט, זהה לעמודה הקודמת)

·       בעמודה החמישית – החיפוש יעשה החל מהתו הרביעי ויציג את מיקום המופע השני + 1 של התווים 'a' או 'e'

·       בעמודה השישית – החיפוש יעשה החל מהתו הרביעי ויציג את מיקום המופע השני של התווים 'a' או 'e' כאשר החיפוש עצמו לא יהיה Case Sensitive

RAM >

RAM > SELECT id,

 2   name ,

 3       regexp_instr(name ,'[ae]')       AS COL_1,

 4       regexp_instr(name ,'[ae]',4)      AS COL_2,

 5       regexp_instr(name ,'[ae]',4,2)     AS COL_3,

 6       regexp_instr(name ,'[ae]',4,2,0)    AS COL_4,

 7       regexp_instr(name ,'[ae]',4,2,1)    AS COL_5,

 8       regexp_instr(name ,'[ae]',4,2,0, 'i')  AS COL_6

 9 FROM names

 10 WHERE id BETWEEN 10 AND 20 ;

    ID NAME     COL_1 COL_2 COL_3 COL_4 COL_5 COL_6

---------- ----------- ------ ------ ------ ------ ------ ------

    10 Bernstein    2   7   0   0   0   0

    11 Bissot      0   0   0   0   0   0

    12 Bloom      0   0   0   0   0   0

    13 Bull       0   0   0   0   0   0

    14 Cabrio      2   0   0   0   0   0

    15 Cambrault    2   6   0   0   0   0

    16 Cambrault    2   6   0   0   0   0

    17 Chen       3   0   0   0   0   0

    18 Chung      0   0   0   0   0   0

    19 Colmenares    5   5   7   7   8   7

    20 Davies      2   5   0   0   0   0

11 rows selected.

regexp_substr

פונקציה זו הפועלת בדומה לפונקציית ה substr מחזירה תת מחרוזת מתוך טקסט.

נייצר טבלת דמו ונאכלס אותה לפי הסינטקס הבא :

RAM > DROP TABLE text ;

Table dropped.

RAM > CREATE TABLE text

 2 (text_col varchar2(50)) ;

Table created.

RAM > INSERT INTO text VALUES ('text 324 text 45321 text 12232');

1 row created.

RAM > SELECT *

 2 FROM text ;

TEXT_COL

--------------------------------------------------

text 324 text 45321 text 12232

נציג את הספרה הראשונה מתוך הטקסט

RAM >

RAM > SELECT regexp_substr(text_col , '[0-9]') AS COL_1

 2 FROM text ;

COL_1

--------------------------------------------------

3

נציג את שתי הספרות הראשונות מתוך הטקסט

RAM >

RAM > SELECT regexp_substr(text_col , '[0-9]{2}') AS COL_1

 2 FROM text ;

COL_1

--------------------------------------------------

32

ניתן להשתמש בסימן ה '+' כדי להציג את כל הספרות הקיימות במופע הראשון

RAM >

RAM > SELECT regexp_substr(text_col , '[0-9]+') AS COL_1

 2 FROM text ;

COL_1

--------------------------------------------------

324

ננחה את חיפוש הספרות להתבצע החל מהמיקום ה 9

RAM >

RAM > SELECT regexp_substr(text_col , '[0-9]+' , 9) AS COL_1

 2 FROM text ;

COL_1

------------------------------------------

45321

ננחה את חיפוש הספרות להתבצע החל מהמיקום ה 9 ולהחזיר את מופע הספרות הראשון (זהה לדוגמא הקודמת)

RAM >

RAM > SELECT regexp_substr(text_col , '[0-9]+' , 9 , 1) AS COL_1

 2 FROM text ;

COL_1

------------------------------------------

45321

ננחה את חיפוש הספרות להתבצע החל מהמיקום ה 9 ולהחזיר את מופע הספרות השני

RAM >

RAM > SELECT regexp_substr(text_col , '[0-9]+' , 9 , 2) AS COL_1

 2 FROM text ;

COL_1

------------------------------------------

12232

RAM >

regexp_replace

לסיום נעשה היכרות בסיסית עם פונקצית ה regexp_replace אשר בדומה לפונצקית ה replace מבצעת החלפות ביטויים בתוך מחרוזת.

RAM > SELECT * FROM text ;

TEXT_COL

------------------------------

text 324 text 45321 text 12232

בדוגמא זו אנו מחליפים את כל האותיות בסימן ה '$'

RAM >

RAM > SELECT regexp_replace(text_col , '[a-z]' , '$') AS COL_1

 2 FROM text ;

COL_1

------------------------------

$$$$ 324 $$$$ 45321 $$$$ 12232

בדוגמא הבאה אנו מחליפים את כל האותיות בסימן ה '$' החל מהתו התשיעי

RAM >

RAM > SELECT regexp_replace(text_col , '[a-z]' , '$' , 9) AS COL_1

 2 FROM text ;

COL_1

------------------------------

text 324 $$$$ 45321 $$$$ 12232

RAM >