fbpx


תרגול זה מסתמך על מאגר הנתונים ACDB. לתרגולים נוספים בנושאים שונים ניתן להשתמש במדריך ה SQL.

 

1.  מתוך טבלת CUSTOMERS, הציגו את שמם הפרטי, שם משפחתם, ומספר החבילה של הלקוחות אשר שם משפחתם הוא King

2.      מתוך טבלת PACKAGES הציגו את כל הנתונים עבור חבילות הגלישה במהירות 5Mbps

3.      מתוך טבלת CUSTOMERS, עבור הלקוחות אשר סכום ההנחה חודשית שלהם נמוך מ 30, הציגו את שמם, שם משפחתם, מספר חבילת הגלישה וסכום ההנחה חודשית.

רוצים להמשיך לקרוא ?