fbpx

תרגול זה מסתמך על מאגר הנתונים ACDB. לתרגולים נוספים בנושאים שונים ניתן להשתמש במדריך ה SQL.

1.      הציגו מתוך טבלת Customers  את שמם הפרטי, שם משפחתם, עירם ומדינתם של הלקוחות אשר נמצאים באותה מדינה כמו לקוח מספר 170

2.      הציגו מתוך טבלת Packagesאת מספר החבילת גלישה, מהירות חבילה הגלישה ומספר הסקטור עבור החבילות אשר מספר הסקטור שלהן שווה לזו של חבילה מספר 10

3.      הציגו מתוך טבלת Customers  את שמם הפרטי, שם משפחתם ותאריך הצטרפותם לחברה עבור הלקוחות אשר הצטרפו אחרי לקוח מספר 540

רוצים להמשיך לקרוא ?