fbpx


תרגול זה מסתמך על מאגר הנתונים ACDB. לתרגולים נוספים בנושאים שונים ניתן להשתמש במדריך ה SQL.

   חלק ראשון – שימוש בסיסי בפונקציות קבוצה

1.      הציגו מתוך טבלת Customers  את שם המשפחה הקטן ביותר מבחינה אלפאבתית.

2.      הציגו מתוך טבלת Packages את מחיר החבילה הממוצע

3.      הציגו מתוך טבלת Customers  את שם המשפחה הגדול ביותר מבחינה אלפאבתית.

רוצים להמשיך לקרוא ?