תרגול זה מסתמך על מאגר הנתונים ACDB. לתרגולים נוספים בנושאים שונים ניתן להשתמש במדריך ה SQL.

 

Inner Join

1. א. הציגו טבלה המתבססת על טבלאות: Customers , Packagesאשר מציגה את שמו הפרטי של הלקוח, שם משפחתו, מספר חבילתו ומהירות הגלישה שלו.

ב. סננו את הנתונים עבור הלקוחות הנמצאים בחבילת גלישה 27 ו-22 בלבד ומיינו לפי שמות המשפחה שלהם (סדר עולה).

2. א. הציגו טבלה המתבססת על טבלאות: Packages, Sectors אשר מציגה את מס' החבילה, מהירות הגלישה, מחירה החודשי, ושם הסקטור אליו היא משוייכת.

ב. הוסיפו לטבלה את שמות הלקוחות (מתוך טבלת Customers)

ג. הציגו את הנתונים רק עבור הלקוחות העסקיים

3. הציגו טבלה המתבססת על טבלאות : Packages, Sectors ו- Customers

הטבלה תציג את שם משפחתו של הלקוח, שמו הפרטי , תאריך הצטרפותו, מספר החבילה שלו, מהירות הגלישה, שם הסקטור אליו הוא משוייך רק עבור הלקוחות הפרטיים אשר הצטרפו לחברה בשנת 2006.
 

Non Equi Join

4. הציגו טבלה המתבססת על טבלאות Packages , Pack_Gradesאשר תציג את מספר החבילה, מהירות הגלישה, מחירה החודשי של החבילה, ודרגת התשלום החודשי.

5. א. הציגו טבלה המתבססת על טבלאות: Customers , Packages אשר מציגה את שמו הפרטי של הלקוח, שם משפחתו, מהירות הגלישה שלו, ומחירה החודשי של החבילה (Inner)

ב. חזרו על השאילתה פעם נוספת, הפעם הציגו את כל הלקוחות, גם אלו אשר לא מעודכנת להם חבילת גלישה

ג. חזרו על השאילתה פעם נוספת, הפעם הציגו את כל החבילות, גם אלו אשר לא משוייכים אליהן לקוחות.

ד. חזרו על השאילתה פעם נוספת, הפעם הציגו את כל החבילות ואת כל הלקוחות.
 

Self Join

6. הציגו טבלה המתבססת על טבלת Customers אשר מציגה את שמות הלקוחות ומספר החבילה עבור אותם לקוחות אשר נמצאים באותה החבילת גלישה עם הלקוח ששמו 'Amado Taylor'

7. הציגו טבלה המתבססת על טבלת Customers אשר מציגה את הלקוחות אשר סכום ההנחה החודשית שלהם נמוך יותר משל לקוח מספר 103.

8. הציגו טבלה המתבססת על טבלת Packages אשר מציגה את מספר החבילה ומהירות הגלישה, עבור החבילות אשר מהירות הגלישה שלהן שווה לזו של חבילה מס' 10

 

פתרונות SQL Server


הפתרונות הבאים תקפים לפלטפורמת מיקרוסופט, לפתרונות עבור פלטפורמת אורקל לחץ כאן.

-- 1
-- A
SELECT cust.last_name , cust.first_name , cust.pack_id , pack.speed
FROM customers cust JOIN packages pack
ON   cust.pack_id = pack.pack_id 
 
-- B
SELECT cust.last_name , cust.first_name , cust.pack_id , pack.speed
FROM customers cust JOIN packages pack
ON   cust.pack_id = pack.pack_id
WHERE cust.pack_id IN (27, 22)
ORDER BY cust.last_name 
 
-- 2
-- A
SELECT pack.pack_id , pack.speed, pack.monthly_payment, sect.sector_name
FROM packages pack JOIN sectors sect
ON   pack.sector_id = sect.sector_id
 
-- B
SELECT cust.last_name , cust.first_name , pack.pack_id , pack.speed, pack.monthly_payment, sect.sector_name
FROM packages pack JOIN sectors sect
ON   pack.sector_id = sect.sector_id
                  JOIN customers cust
ON   cust.pack_id = pack.pack_id
 
-- C
SELECT cust.last_name , cust.first_name , pack.pack_id , pack.speed, pack.monthly_payment, sect.sector_name
FROM packages pack JOIN sectors sect
ON   pack.sector_id = sect.sector_id
                  JOIN customers cust
ON   cust.pack_id = pack.pack_id
WHERE sect.sector_name = 'Business'
 
-- 3
SELECT cust.last_name , cust.first_name , cust.join_date, pack.pack_id , pack.speed ,sect.sector_name
FROM packages pack JOIN sectors sect
ON   pack.sector_id = sect.sector_id
                  JOIN customers cust
ON   cust.pack_id = pack.pack_id
WHERE sect.sector_name = 'Private' AND year(cust.join_date) = 2006 
 
-- 4
SELECT pack.pack_id , pack.speed, pack.monthly_payment , grd.grade_name
FROM packages pack JOIN pack_grades grd
ON   pack.monthly_payment BETWEEN grd.min_price AND grd.max_price 
 
-- 5
-- A
SELECT cust.last_name , cust.first_name , pack.speed , pack.monthly_payment
FROM customers cust JOIN packages pack
ON   cust.pack_id = pack.pack_id 
 
-- B
SELECT cust.last_name , cust.first_name , pack.speed , pack.monthly_payment
FROM customers cust LEFT OUTER JOIN packages pack
ON   cust.pack_id = pack.pack_id 
 
-- C
SELECT cust.last_name , cust.first_name , pack.speed , pack.monthly_payment
FROM customers cust RIGHT OUTER JOIN packages pack
ON   cust.pack_id = pack.pack_id 
 
-- D
SELECT cust.last_name , cust.first_name , pack.speed , pack.monthly_payment
FROM customers cust FULL OUTER JOIN packages pack
ON   cust.pack_id = pack.pack_id 
 
-- 6
SELECT cust1.last_name , cust1.first_name , cust1.pack_id
FROM customers cust1 JOIN customers cust2
ON cust2.last_name = 'Taylor' AND cust2.first_name = 'Amado'
AND   cust2.pack_id = cust1.pack_id
 
-- 7
SELECT cust1.last_name , cust1.first_name , cust1.pack_id , cust1.monthly_discount
FROM customers cust1 JOIN customers cust2
ON cust2.Customer_Id = 103
AND cust1.monthly_discount < cust2.monthly_discount
 
-- 8
SELECT pack1.pack_id , pack2.speed
FROM  packages pack1 JOIN packages pack2
ON     pack2.pack_id = 10
AND    pack1.speed = pack2.speed

 

פתרונות Oracle

SELECT cust.last_name , cust.first_name , cust.pack_id , pack.speed
FROM customers cust, packages pack
WHERE   cust.pack_id = pack.pack_id 
 
-- B
SELECT cust.last_name , cust.first_name , cust.pack_id , pack.speed
FROM customers cust, packages pack
WHERE   cust.pack_id = pack.pack_id
AND cust.pack_id IN (27, 22)
ORDER BY cust.last_name 
 
-- 2
-- A
SELECT pack.pack_id , pack.speed, pack.monthly_payment, sect.sector_name
FROM packages pack , sectors sect
WHERE   pack.sector_id = sect.sector_id
 
-- B
SELECT cust.last_name , cust.first_name , pack.pack_id , pack.speed, pack.monthly_payment, sect.sector_name
FROM packages pack, sectors sect, customers cust
WHERE  pack.sector_id = sect.sector_id                  
AND   cust.pack_id = pack.pack_id
 
-- C
SELECT cust.last_name , cust.first_name , pack.pack_id , pack.speed, pack.monthly_payment, sect.sector_name
FROM  packages pack , sectors sect, customers cust
WHERE pack.sector_id = sect.sector_id                 
AND  cust.pack_id = pack.pack_id
AND  sect.sector_name = 'Business'
 
-- 3
SELECT cust.last_name , cust.first_name , cust.join_date, pack.pack_id , pack.speed ,sect.sector_name
FROM  packages pack, sectors sect, customers cust
WHERE pack.sector_id = sect.sector_id              
AND  cust.pack_id = pack.pack_id
AND  sect.sector_name = 'Private' 
AND  extract(year from cust.join_date) = 2006 
 
-- 4
SELECT pack.pack_id , pack.speed, pack.monthly_payment , grd.grade_name
FROM  packages pack, pack_grades grd
WHERE pack.monthly_payment BETWEEN grd.min_price AND grd.max_price 
 
-- 5
-- A
SELECT cust.last_name , cust.first_name , pack.speed , pack.monthly_payment
FROM  customers cust, packages pack
WHERE cust.pack_id = pack.pack_id 
 
-- B
SELECT cust.last_name , cust.first_name , pack.speed , pack.monthly_payment
FROM  customers cust , packages pack
WHERE cust.pack_id = pack.pack_id (+)
 
-- C
SELECT cust.last_name , cust.first_name , pack.speed , pack.monthly_payment
FROM  customers cust ,packages pack
WHERE cust.pack_id (+) = pack.pack_id 
 
-- D
SELECT cust.last_name , cust.first_name , pack.speed , pack.monthly_payment
FROM  customers cust FULL OUTER JOIN packages pack
ON   cust.pack_id = pack.pack_id 
 
-- 6
SELECT cust1.last_name , cust1.first_name , cust1.pack_id
FROM  customers cust1 , customers cust2
WHERE cust2.last_name = 'Taylor' 
AND  cust2.first_name = 'Amado'
AND  cust2.pack_id = cust1.pack_id
 
-- 7
SELECT cust1.last_name , cust1.first_name , cust1.pack_id , cust1.monthly_discount
FROM  customers cust1 , customers cust2
WHERE cust2.Customer_Id = 103
AND  cust1.monthly_discount < cust2.monthly_discount
 
-- 8
SELECT  pack1.pack_id , pack2.speed
FROM   packages pack1, packages pack2
WHERE   pack2.pack_id = 10
AND    pack1.speed = pack2.speed