fbpx

תרגול זה מסתמך על מאגר הנתונים ACDB. לתרגולים נוספים בנושאים שונים ניתן להשתמש במדריך ה SQL.

 

Inner Join

1. א. הציגו טבלה המתבססת על טבלאות: Customers , Packagesאשר מציגה את שמו הפרטי של הלקוח, שם משפחתו, מספר חבילתו ומהירות הגלישה שלו.

ב. סננו את הנתונים עבור הלקוחות הנמצאים בחבילת גלישה 27 ו-22 בלבד ומיינו לפי שמות המשפחה שלהם (סדר עולה).

2. א. הציגו טבלה המתבססת על טבלאות: Packages, Sectors אשר מציגה את מס' החבילה, מהירות הגלישה, מחירה החודשי, ושם הסקטור אליו היא משוייכת.

ב. הוסיפו לטבלה את שמות הלקוחות (מתוך טבלת Customers)

ג. הציגו את הנתונים רק עבור הלקוחות העסקיים

3. הציגו טבלה המתבססת על טבלאות : Packages, Sectors ו- Customers

הטבלה תציג את שם משפחתו של הלקוח, שמו הפרטי , תאריך הצטרפותו, מספר החבילה שלו, מהירות הגלישה, שם הסקטור אליו הוא משוייך רק עבור הלקוחות הפרטיים אשר הצטרפו לחברה בשנת 2006.

רוצים להמשיך לקרוא ?