fbpx

כאשר אנו מעוניינים לבצע כיבוי ל Database עומדות בפנינו אופציות שונות (אשר כולן בסופו של דבר מובילות לאותו מקום – סיום פעולתו ), בפוסט זה נכיר את האפשרויות השונות וההבדלים ביניהן.

 

Shutdown Normal

shutdown normal

          Oracle Serverממתין להתנתקות כל היוזרים לפני שפעולת הכיבוי מתרחשת

         חיבורים חדשים לא יאופשרו. מהרגע בו הרצנו את פקודה זו ועד הרגע בו ה Database כבה – יוזרים חדשים לא יוכלו להתחבר למערכת.

         מתבצע כיבוי מסודר

         ה Database Buffer Cache  נכתב לדיסק (Checkpoint)

         מסתיימת פעולתם של תהליכי הרקע בצורה מסודרת

         Oracle Server  נסגר ומבצע Dismount

         ה Startup  הבא לא יצריך פעולת Recovery

 

Shutdown Transactional

shutdown transactional

         Oracle Server ממתין לסיומן של כל הטראנסאקציות אשר מורצות ע"י סשנים שונים לפני שפעולת הכיבוי מתרחשת.

         חיבורים חדשים לא יאופשרו. מהרגע בו הרצנו את פקודה זו ועד הרגע בו ה Database כבה – יוזרים חדשים לא יוכלו להתחבר למערכת.

         מתבצע כיבוי מסודר

         ה Database Buffer Cache  נכתב לדיסק (Checkpoint)

         מסתיימת פעולתם של תהליכי הרקע בצורה מסודרת

         Oracle Server  נסגר ומבצע Dismount

         ה Startup  הבא לא יצריך פעולת Recovery

 

Shutdown Immediate

shutdown immediate

         Oracle Server כבה באופן מיידי.

         חיבורים חדשים לא יאופשרו, מהרגע בו הרצנו את פקודה זו ועד הרגע בו ה Database כבה – יוזרים חדשים לא יוכלו להתחבר למערכת.

         מתבצע כיבוי מסודר

         ה Database Buffer Cache  נכתב לדיסק (Checkpoint)

         מסתיימת פעולתם של תהליכי הרקע בצורה מסודרת

         Oracle Server  נסגר ומבצע Dismount

         ה Startup  הבא לא יצריך פעולת Recovery

 

Shutdown Abort

shutdown_abort

         Oracle Server כבה באופן מיידי.

         מתבצע כיבוי לא מסודר

         לא מתבצעת כתיבה מסודרת של ה Database Buffer Cache  לדיסק (Checkpoint), תהליכי הרקע נסגרים בצורה מיידית. אופן הכיבוי פועל כשם שקריסת מערכת היתה מתרחשת.

         בעת העלייה הבאה פעולת Recovery (SMON) תהיה הכרחית.

 

לסיכום –

המשותף המרכזי ל Normal, Transactional ו Immediate הוא הכיבוי המסודר אליו ה Database נכנס. משמעותו של כיבוי מסודר היא – זמן ירידה איטי יותר וזמן עליה מהיר יותר (Instance Recovery לא יהיה נחוץ).

לעומתם ה Shutdown Abort מסיים את פעולת ה Database באופן לא מסודר ולמעשה דומה באופן כיבויו לקריסת מערכת. משמעותו של כיבוי לא מסודר היא – זמן ירידה מהיר יותר וזמן עליה איטי יותר  (Instance Recovery יהיה נחוץ).

כפי שניתן היה לראות, לכל פעולת Shutdown מאפיינים ותזמונים שונים אשר לפיהם נוכל להחליט איזה כיבוי יהיה תואם בכל סיטואציה, באופן כללי ניתן לאמר כי פקודת ה Shutdown Immediate היא הנפוצה ביותר ולרוב נשתמש בה, כאשר פקודת ה Abort תשמש למקרים בהם הכיבוי המסודר לא יעבוד.