fbpx

תרגול זה מסתמך על מאגר הנתונים HR. לתרגולים נוספים בנושאים שונים ניתן להשתמש במדריך ה SQL.

חלק א – שימוש בפונקציות קבוצה על כל הטבלה

1.      הציגו מתוך טבלת Employees  את שם המשפחה הקטן ביותר מבחינה אלפאבתית.

2.      הציגו מתוך טבלת Employees  את שם המשפחה הגדול ביותר מבחינה אלפאבתית.

3.      הציגו מתוך טבלת Employees  את מספר הרשומות בטבלה.

רוצים להמשיך לקרוא ?