fbpx

Microsoft Power BI Essentials

ההכשרה רלוונטית לקבוצות מטעם ארגונים בלבד, ומותאמת באופן פרטני

על הקורס

Power BI היא פלטפורמת בינה עסקית והדמיית נתונים. באמצעותה ניתן להמיר נתונים ממקורות נתונים שונים לדשבורדים אינטראקטיביים ודוחות אנליטיים. 

הקורס מקנה את יסודות השימוש בכלי, לרבות יצירת התחברות למקורות דאטה שונים, מידול והגדרת קשרים בין טבלאות, וביצוע ויזואליזציות.

 

קהל יעד

הקורס מיועד בעיקרו לאנליסטים, מדעני נתונים ואנשי BI אשר רוצים להכניס את הכלי לעבודתם השוטפת.

 

דרישות קדם

נסיון ורקע קורס ב-SQL ואקסל

Contact Us