קורס BI – מצגת Data Warehouse Design Considerations. בשקפים אלו מופיעים הנושאים הבאים :

  • Slowly Changing Dimensions
  • Understanding Indexing
  • Indexing the Data Warehouse
  • Understanding Index Views
  • Understanding Data Compression
  • Data Lineage
  • Using Partitions
  • Identifying Fact / Dimension Tables