fbpx

Data Visualization Workshop

מנתונים לתובנות

ויזואליזציית נתונים הינה מיומנות חשובה בעולם של היום, המונע על ידי נתונים, שבו היכולת לתקשר באופן ברור מידע כמותי היא קריטית לתעשיות שונות. כשאנו מייצרים נתונים יותר מתמיד, האתגר איננו רק בניתוח של כמויות של מידע, אלא גם בהפיכתן למובנות וברות פעולה עבור קהל רחב.

 

מה תלמדו

סדנה זו מיועדת להציג בפני משתתפיה את הידע והמיומנויות הנחוצים על מנת להמיר נתונים מורכבים לנרטיבים ויזואלייים. כמו כן, סדנה זו מובנה בצורה שנועדה לגשר על הפער בין חלק האנליזה לבין ההנגשה המעשית שלהם בתרחישים מציאותיים.

במהלך הסדנה יוצגו מגוון טכניקות וכלים של ויזואליזציה, החל מתרשימים וגרפים בסיסיים ועד להדמיות אינטראקטיביות מורכבות יותר. תלמדו כיצד להבהיר ולייפות נתונים כמותיים, תוך שימוש בהדמיה כמדיום המספר סיפור או\וגם ככזה המדגיש מגמות חשובות וחריגים. 

הסדנה מתוכננת באופן אשר יעניק לכם חשיבה ביקורתית אודות הצורה והתפקיד של ויזואליזציה של נתונים, תוך התמקדות בעקרונות העיצוב וכיצד הם חלים על ייצוג של נתונים. פרטים נוספים בלשונית נושאי הסדנה

מחזורים קרובים

24/06/2024

10/2024

דברו איתנו

חלק מלקוחותינו