קורס BI – מצגת Control Flow Using SSIS. בשקפים אלו מכוסים הנושאים הבאים :

  • Precedence Constraints
  • Sequence Containers
  • Group Box
  • Transactions & Sequence Containers
  • For Each Loop
  • For Loop
  • Parameters
  • Connection Parameters
  • Query Parameters