fbpx

נתונה טבלת המוצרים הבאה. כפי שניתן לראות בטבלה זו קיימים 9 מוצרים, כאשר כל שורה מציינת את מס' המוצר, את שמו, ואת מחירו.


CREATE TABLE products
(p_id int identity(1,1),
p_name varchar(25),
p_price int)

רוצים להמשיך לקרוא ?