fbpx

מפעל לייצור שבבים מנהל את טבלת המכונות הבאה. בטבלה זו ניתן לראות את המכונות השונות הקיימות במפעל, ואת משכי הזמן הרציפים שבהם הן עבדו, בשני סבבים. לדוגמה – בסבב הראשון MachineA פעלה ברציפות במשך 10 שעות ו- 30 דקות, בסבב השני – במשך 9 שעות.


CREATE TABLE time_log    
(MachineId int identity(1,1),     
MachineType varchar(25),     
Time1 varchar(25),     
Time2 varchar(25))    

רוצים להמשיך לקרוא ?