fbpx

חנות מכלת מנהלת את הטבלאות הבאות:

טבלת מוצרים חסרים – טבלה המכילה מידע על מוצרים שכרגע לא זמינים במכלת, אשר כל שורה בה מציינת את מספר המוצר החסר, ואת תיאורו.


CREATE TABLE missingProducts
(p_id int identity(1,1),
p_description varchar(25))
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?