fbpx

בית ספר המעביר קורסי אונליין מנהל טבלה בה הוא מציין את פרטי לקוחותיו. בטבלה זו כל שורה מציינת: מספר סידורי, שם לקוח, עיר, ותאריך הצטרפות.


CREATE TABLE customers
(c_id int identity(1,1),
c_name varchar(25),
city varchar(25),
join_date date)
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?