fbpx

במפעל לייצור שבבים פועלות 3 מכונות. בסוף כל יום, כל אחת מאותן מכונות מוציאה פלט מספרי המייצג את השלב שהיא סיימה באותו יום (step_value). ביום למחרת, השלב יהיה שווה לערך של אתמול + 1. לדוגמה:

  • ב-1 לינואר סיימה Machine-A עם השלב המספרי 1, ביום למחרת עם השלב המספרי 2, ביום למחרת עם 3 וכן הלאה (פעילות תקינה).
  • ב-1 לינואר סיימה Machine-B עם השלב המספרי 1, ביום למחרת עם השלב המספרי 2, ביום למחרת עם השלב המספרי 3, וכן הלאה (פעילות תקינה).
  • ב Machine-C חלה שגיאה, וב-3 לינואר ייצאה המכונה את השלב 5 במקום 3.

CREATE TABLE machines_output
(output_date date,
machine varchar(25),
step_value int)
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?