fbpx

חברת Maze, אשר עוסקת בפיתוח אפליקציית GPS, מנהלת טבלה אשר מכילה מרחקים בין ערים שונות במדינת ישראל. בטבלה זו, כל שורה מציינת – מספר סידורי, נקודת מוצא, יעד, ומרחק. לדוגמה – ניתן לראות כי המרחק בין רמת גן להרצליה הוא 23 ק"מ.


CREATE TABLE distances
(distance_id int identity(1,1),
from_d  varchar(25),
to_d    varchar(25),
distance int)
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?