fbpx

אריה סטארק יודעת שהחורף מתקרב. בתוך הטירה בה היא מתגוררת, החליטה אריה להתקין SQL Server וליצור טבלה בה היא מציינת לעצמה את האנשים אותם היא מכירה.

CREATE TABLE GoT  
(char_id varchar(25),   
 char_name varchar(25))  
 GO  

רוצים להמשיך לקרוא ?