אריה סטארק יודעת שהחורף מתקרב. בתוך הטירה בה היא מתגוררת, החליטה אריה להתקין SQL Server וליצור טבלה בה היא מציינת לעצמה את האנשים אותם היא מכירה.

CREATE TABLE GoT  
(char_id varchar(25),   
 char_name varchar(25))  
 GO  

רוצים להמשיך לקרוא ?