fbpx

התרגיל ההופכי לשאלה הקודמת. חנות הטיולים "לכל הרוחות" מנהלת טבלה המחזיקה את כתובות הלקוחות שלה. ניתן לראות כי כל שורה מציינת את המדינה, העיר, והכתובת של כל לקוח. בעמודות המדינה והעיר, כאשר ערך מסוים חוזר על עצמו, מופיע Null במקום:


CREATE TABLE customerLocations
(c_city varchar(25),
c_state varchar(25),
c_address varchar(50))
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?