fbpx

חנות הטיולים "לכל הרוחות" מנהלת טבלה המחזיקה את כתובות הלקוחות שלה. ניתן לראות כי כל שורה מציינת את המדינה, העיר, והכתובת של כל לקוח.


CREATE TABLE customerLocations
(c_city varchar(25),
c_state varchar(25),
c_address varchar(50))
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?