fbpx

נתונה טבלה המציגה לוח זמנים למשחקי כדורסל שונים, לפי תאריכים. ניתן לראות כי חלק מהמשחקים התקיימו כמתוכנן, וחלק מהמשחקים בוטלו:


CREATE TABLE games_log
(log_date date,
game1 varchar(25),
game2 varchar(25),
game3 varchar(25),
game4 varchar(25))
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?