חנות למוצרי מחשבים מנהלת טבלה  המכילה אינפורמציה על מוצרים שונים. בכל שורה ניתן למצוא תיאור של מס' המוצר, שם המוצר ומחירו.


CREATE TABLE LaptopAccessories
(productID int identity(1,1),
productName varchar(250),
unitPrice int)
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?