נתונה טבלה השומרת טקסט של אפליקציית צ'אטים. בטבלה זו ניתן למצוא את מזהה השורה (textID) ואת תוכן השורה (textContent).


CREATE TABLE chat
(textID int identity(1,1),
textContent varchar(MAX))
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?