תרגיל  מחשבתי מעניין. נתון המשפט הבא:

רוצים להמשיך לקרוא ?