fbpx

רשת למכירת אופנועים יד שניה מנהלת את הטבלה הבאה. בטבלה ניתן למצוא את מס' המודל ואת שם המודל. מספרי המודלים הוגדרו להיות סידוריים (מ-1 עד 12), אך בשל טעות, מספרים 5 ו- 10 לא נקלטו.


CREATE TABLE Bikes
(ModelID int,
ModelName varchar(100))
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?