fbpx

רשת למכירת מכוניות יד שניה מנהלת את הטבלה הבאה. בטבלה זו ניתן למצוא את מס' המודל, יצרנית הרכב, שם המודל, ותאריך הייצור.


CREATE TABLE Cars
(MakeID int,
Make varchar(25),
Model varchar(25),
ReleaseDate date)

רוצים להמשיך לקרוא ?