fbpx

מנהל אתר חדשות בתחום הטכנולוגיה מתפרנס בין היתר מקליקים על באנרים פרסומיים הממוקמים בעמודים השונים באתר. נתונה טבלה המתארת את מס' הקליקים היומיים:

CREATE TABLE websiteClicks   
(wdate date,   
nclicks int)  

רוצים להמשיך לקרוא ?