fbpx

אתר הימורים אונליין מנהל את הטבלה הבאה. בטבלה זו ניתן למצוא תיעוד של תאריכים בהם התרחשה תקלה במערכת. ניתן לראות כי בין שגיאה מס' 1 לשגיאה מס' 2 עברו יומיים, בין שגיאה מס' 2 לבין שגיאה מס' 3 עברו 6 ימים, וכן הלאה.


CREATE TABLE FailuresLog
(id int identity(1,1),
fdate DATE)
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?