fbpx

תרגיל מחשבתי מעניין. נתונה טבלה המייצגת טווחי תאריכים:


CREATE TABLE dates
(str_date date, end_date date)
GO

אם נבחן את הטבלה היטב נוכל לראות כי:

  • טווח הימים בין התאריך הנמוך ביותר (02.02.2016) לתאריך הגבוה ביותר (16.02.2016) עומד על 15 (15 ימים מאחר וה-2 לחודש נכלל בטווח).
  • מתוך אותם 15 ימים, 4 תאריכים לא מופיעים בטבלה: 11.02.2016, 12.02.2016, 13.02.2016, 15.02.2016

רוצים להמשיך לקרוא ?