fbpx

התרגיל ההופכי לתרגיל הקודם. בתרגיל זה אנו מתחילים בנקודה בה כל שורה מתארת את שם העיר (בשדה אחד) ואת הלקוחות השונים אשר מתגוררים בה (בשדה השני).


CREATE TABLE Customers
(CustomerCity varchar(25),
CustomerName varchar(250))
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?