fbpx

נתונה טבלה המציגה שחקנים, ואפשרויות שונות למשחקים אשר בהם השחקנים יכולים להשתתף (לכל שחקן יש את האפשרות לשחק ב-3 משחקים שונים).

ההבדל המרכזי בין טבלה זו לבין זו שהופיעה בתרגיל הקודם הוא באפשרויות אשר קיימות לכל שחקן. אם בדוגמה הקודמת כל אחד מהשחקנים יכול היה לבחור רק מבין אותן אפשרויות (3-1), כעת כל שחקן יכול לבחור מבין אפשרויות שונות (שחקן א – אפשרויות 3-1, שחקן ב – אפשרויות 6-4, שחקן ג – אפשרויות 9-7).


CREATE TABLE players
(playerID varchar(25),
gameID varchar(25))
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?