fbpx

נתונה טבלה המציגה שחקנים, ואפשרויות שונות למשחקים אשר בהם כל אחד מהם יכול להשתתף. כפי שניתן לראות – לכל שחקן יש את האפשרות לשחק ב-3 משחקים שונים, לדוגמה: שחקן א (player a) – יכול לשחק במשחק 1, משחק 2, ומשחק 3.


CREATE TABLE players
(playerID varchar(25),
gameID varchar(25))
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?