fbpx

סדרת פיבונאצ'י היא סדרת מספרים שהאיברים הראשונים בה הם 1 ו-1. כל איבר אחר בסדרת פיבונאצ'י שווה לסכום של שני האיברים הקודמים לו. 2 שווה ל-1 ועוד 1, 3 שווה 2+1, 5 הוא 2+3 וכן הלאה. כתבו שאילתה אשר מציגה את 20 האיברים הראשונים בסדרת פיבונאצ'י:

רוצים להמשיך לקרוא ?