fbpx

צרו שאילתה המציגה את כל התאריכים לשנת 2015.

עבור כל אחד מהימים בשנת 2015, השאילתה תציג חיווי (0 או 1) המציין האם מדובר ב:

  • תחילת שבוע
  • סוף שבוע
  • תחילת רבעון
  • סוף רבעון
  • תחילת חודש
  • סוף חודש

רוצים להמשיך לקרוא ?