fbpx

ב-SQL Server, פונקציית ה-Reverse מאפשרת הצגת מחרוזות בסדר הפוך. לפניכם תרגיל מחשבתי מעניין. נתונה מחרוזת מסוימת:

 

רוצים להמשיך לקרוא ?