fbpx

באמצעות השאילתה אשר נכתבה כפתרון לתרגיל הקודם, הוסיפו את פקודת ה-Pivot כדי להציג את סכום ההוצאות לפי שנה בכל עיר.

רוצים להמשיך לקרוא ?