fbpx

אתר היכרויות מיי-דייט מנהל את הטבלה הבאה. טבלה זו מכילה את הרשומים השונים לאתר, כפי שניתן לראות – קיימים שמונה רשומים באתר, 4 גברים ו-4 נשים.

CREATE TABLE MatchUp 
 (CandidateGender varchar(25), 
 CandidateID int)    
 GO   

רוצים להמשיך לקרוא ?