fbpx

בצעו שוב את התרגיל האחרון. הפעם כתבו את השאילתה ללא שימוש בפקודת ה-PIVOT. צרו דו"ח אשר מציג את סכום המכירות (SoldAmount) בכל חודש לפי שנה (סכום המכירות בינואר עבור השנים 2002-2001, בפברואר עבור השנים 2002-2001 וכן הלאה):

רוצים להמשיך לקרוא ?