fbpx

ב-SQL Server, פונקציות LEFT ו-RIGHT הן פונקציות יעילות אשר מאפשרות חיתוך של כמות תווים מסוימת מתחילת \ סוף המחרוזת.
נתונה מילה מסוימת, לדוגמה – Hello :

רוצים להמשיך לקרוא ?