fbpx

תרגיל נוסף, מתקדם יותר, העוסק בסכימת מופעים של אותיות.
נתונה מחרוזת כלשהי, לדוגמה – hello world.

כתבו שאילתה אשר מציגה את כמות מופעי האותיות במחרוזת, מקובצת לפי אות.

לדוגמה, עבור hello world תתקבל התוצאה הבאה:

רוצים להמשיך לקרוא ?