fbpx

הטבלה הבאה מציגה אינפורמציה על חיסורי עובדים שונים. כל שורה מייצגת את:

  • מס' העובד (EmployeeID)
  • קטגוריית החיסור – (2) סיבה רפואית (3) סיבה מקצועית (8) סיבה אישית (absence_type_id)
  • התאריך בו העובד החסיר שעות (absence_date)
  • מס' השעות אותן הוא החסיר באותו התאריך (num_of_hours)
CREATE TABLE EmployeeAbsence 
(employee_id int, 
 absence_type_id int, 
 num_of_hours int,
 absence_date date)
GO 

לדוגמא, ניתן לראות כי :

  • בתאריך 2017-01-02 עובד מס' 5 החסיר 9 שעות בשל סיבות רפואיות
  • עובד מס' 5 החסיר פעמיים בשל סיבות רפואיות (18 שעות בסך הכל)
  • בתאריך 2017-12-13 עובד מס' 7 החסיר 5 שעות בשל סיבות אישיות
  • עובד מס' 7 החסיר 3 פעמים בשל סיבות אישיות (15 שעות בסך הכל)

 

כתבו שאילתא אשר מציגה את נתוני הטבלה בצורה הבאה :

<

 

מוזמנים לכתוב את הפתרונות שלכם. את שלי אעלה מתישהו בעתיד הקרוב 😉