fbpx

קורס DBA מצגות

קורס DBA הינו קורס אשר מכין את בוגריו לקראת ניהול תשתיתי ופיתוח אפליקטיבי עבור מאגרי מידע שונים.

בקורס DBA נלמדים נושאים שונים אשר מאפשרים ראיה רחבה על תחום זה, וזאת בכדי להכין את בוגרי הקורס לשוק העבודה בצורה הטובה ביותר. לרוב, קורס DBA יחל בהסבר נושאים מקדימים כגון שפת SQL והיבטים אפליקטיביים, משם ימשיך הקורס אל פיתוח קוד וניהול תשתית מאגר הנתונים.

לטובת תלמידי ועבור אלו אשר רוצים ללמוד את התחום באופן עצמאי, בחלק זה ניתן למצוא מצגות והסברים שונים עבור קורס DBA בסביבת Microsoft SQL ובסביבת Oracle. על מנת לספק דרך פשוטה להתמצאות, לנוחיותכם הנושאים השונים מסודרים ברצף כרונולוגי והגיוני, ונחלקים לשתי קטגוריות עיקריות :

 • אדמניסטרציה אפליקטיבית – תכנון טבלאות, אינדקסים וקריאת תוכניות פעולה.
 • אדמניסטרציה תשתיתית – התקנות, גיבויים, שחזורים, אבטחה, ניהול משימות ואוטומציה.

קורס DBA מיקרוסופט

קורס MSSQL DBA – חלק ראשון, אדמניסטרציה אפליקטיבית

בחלקו הראשון של קורס DBA זה נתמקד בהיבטים האפליקטיביים הנוגעים לעבודתו של ה DBA. חלק זה פותח בהסברים הנוגעים לעיצוב סוגי העמודות בטבלה, וממשיך בתיאור אינדקסים שונים ובקריאת תוכניות פעולה (Execution Plans)

 1. Data Types – סוגי עמודות שונים והחשיבות לשימוש נכון בהם, עמודות מספריות, תאריכיות ומחרוזתיות, עבודה עם Collations, פונקציות המרה, שימוש ב RowVersion, עבודה עם Alias Data Type, עמודות מחושבות.
 2. Designing Tables – טבלאות מערכת, הגדרת סכמות, טבלאות זמניות, עבודה עם Identity, שימוש ב Unique Identifiers, שימוש ב Sequences.
 3. Indexes – פרגמנטציות, אינדקסים עם סוגי עמודות שונים, אינדקסים המוגדרים על יותר מעמודה אחת, אינדקסים הממויינים בצורות שונות, שימוש ב Forwarding Points, ניהול Clustered Index, שימוש ב Fill Factor, טבלת Heap לעומת Clustered Index – הסבר מעמיק.
 4. Execution Plans – הצגת תוכנית פעולה משוערת, הצגת תוכנית פעולה מעשית, צורות גישה שונות לטבלה, טכניקות לשילוב נתונים

קורס MSSQL DBA – חלק שני, אדמניסטרציה תשתיתית.

בחלקו השני של קורס DBA זה נתמקד בהיבטים התשתיתיים הנוגעים לעבודתו של ה DBA. חלק זה פותח בהסברים כלליים על מבנה החלקים הלוגיים והפיזיים של SQL SERVER, וממשיך בתיאור הצורה בה ניתן לבצע גיבויים, שחזורים והגדרת משימות מתוזמנות.

 1. התקנת SQL Server – פירוט שלבי התקנת SQL Server 2014 צעד אחר צעד.
 2. Configuring SQL Server Instance – מהו Instance, הגדרות Instance, הגדרות זיכרון, שימוש ב Model Database, התקנת Instances נוספים, עדכוני תוכנה, שימוש ב Resource Governor, עבודה עם ה Error Logs.
 3. Configuring SQL Server Databases – סוגי קבצים, מבנה ה Database, שימוש ב Extents ו Pages, יצירת Database, כיווץ Database, שימוש ב Detach ו Attach, מיקום קבצים, System Databases.
 4. Configuring Backups – ה Transaction Log, קובץ לוג פיזי ולוגי, צורת הכתיבה ללוג, מחיקת קובץ הלוג, צורות Recovery שונות, אופציות גיבוי.
 5. Managing Security – מהם Principals ו Securables, שימוש ב Logins, הגדרת Server Roles, שימוש ב Credentials, יוזרים המוגדרים ברמת ה Database, הגדרת Database Roles, הגדרת Application Roles, הצפנות.
 6. Automation – הגדרת פעולות, תזמונים וצורת הפעלה, הגדרת Agent, הגדרת Mail Profile, הגדרת Agent Error Logs, ניהול Alerts, סוגי Alerts, ניהול Jobs.

קורס DBA אורקל

קורס Oracle DBA – אדמניסטרציה תשתיתית.

 1. התקנת Oracle – פירוט שלבי התקנת Oracle 11g צעד אחר צעד.
 2. טבלאות המערכת – שימוש בטבלאות המערכת בכדי למצוא מידע רלוונטי על אובייקטים שונים.
 3. ארכיטקטורת Oracle Instance בסיסית – מונחי יסוד ומרכיבים עיקריים, מהו ה SGA, ומהם תהליכי הרקע (Background Processes).
 4. קבצי פרמטרים – הסבר על ה PFILE וה SPFILE, וכיצד ניתן לייצר PFILE מ SPFILE ולמה.
 5. אתחול וכיבוי Oracle – שלבי האתחול והכיבוי של Oracle.
 6. ניהול Storage – מרכיבים שונים ומושגי יסוד, סוגי Tablespaces, ניהול Extents
 7. ניהול תקשורת – צורות התחברות שונות, עבודה מול ה Listener
 8. נעילות – זיהוי והסרת נעילות.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons