קורס BI – מצגת SSRS Number of Rows on Each Page. בשקפים אלו מכוסים הנושאים הבאים :

  • Using RowNumber
  • Changing the Page Size
  • Creating a Group Using an Expression
  • Changing the Page Size Using Groups
  • Using Parameters