קורס BI – מצגת SSRS Gauges. בשקפים אלו מופיעים הנושאים הבאים :

  • Adding a Gauge to a Table
  • Scales, Ranges and Pointers
  • Linking a Pointer to a Field
  • Editing and Formatting a Gauge
  • Adding Items to a Gauge
  • Positioning Items in a Gauge