קורס BI – מצגת SSAS Cubes & Hierarchies. בשקפים אלו מכוסים הנושאים הבאים :

  • Creating Cube
  • Publishing an SSAS Project
  • Cube Structure
  • Cube Basic Browsing
  • New Attribute from Column
  • Hierarchies
  • Creating Hierarchies
  • Using Hierarchies